EAS

JIV Sport osaleb perioodil 01.31.2018 kuni 30.10.2020 Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel Loomemajanduse arenguprogrammis.

Projekt EU52807 “JIV kaubamärgi tutvustamine välisturgudel”. Toetuse suurus 49 843,50 eurot. Omafinantseering 21361,50 eurot